Økonomi

Når barnet/den unge får bevilget en plads på Skovbo, sendes der en betalingsaftale til underskrift ved sagsbehandler. På betalingsaftalen fremgår antallet af bevilget døgn og den aftalte sats for pladsen på Skovbo.

Ved ønske om ændring/udvidelse af turnus, skal barnets/den unges sagsbehandler tage kontakt til Skovbo. Bevilges en udvidelse af turnus, fremsendes der en ny betalingsaftale til sagsbehandleren.

Opsigelse af døgnplads og aflastningsplads skal ske skriftligt fra barnets/den unges sagsbehandler. Pladsen kan opsiges med en måneds varsel.