Aflastning

Aflastningen foregår i en fire ugers turnus på minimum 52 døgn pr. år med følgende muligheder: I princippet kan der tilbydes andre og individuelle tilpassede muligheder, dog vil der ved opstart af et aflastningsforløb tages afsæt i de nævnte muligheder.

Et aflastningsdøgn begynder kl. 14.00 og slutter kl. 12.00.

Under aflastningsopholdet skal barnet/den unge benytte sit sædvanlig dagligtilbud. Er barnet/den unge sygt under aflastningsopholdet, passes det på Skovbo.

Hvis barnet frameldes aflastningsdøgn, vil der ikke være reduktion i opholdsudgiften for den henvisende kommune, og det må ikke forventes, at der kan gives erstatningsdøgn.

Forældreønsker om et samlet antal døgn i forbindelse med ferie, forsøges i videst muligt omfang at blive imødekommet.

Hvert år inviterer Skovbo barnets/den unges forældre og sagsbehandler til en forældresamtale, med henblik på at drøfte det kommende års aflastning.