Visitation

Visitation til døgn- og aflastningsophold sker gennem barnets/den unges sagsbehandler, der henvender sig til Skovbo på telefon eller mail.

Barnet/den unge, der er visiteret til plads på Skovbo noteres på institutionens venteliste til den afdeling barnet/den unge er visiteret til.

Når barnet/den unge kan tilbydes plads på Skovbo, sender Skanderborg kommune et brev om dette til de henvisende sagsbehandler.

Alle henvisninger prioriteres ligestillet ved pladsledighed, uanset hvilken kommune barnet/den unge visiteres fra.