Frivillig på Skovbo

Som frivillig medarbejder på Skovbo vil du få tildelt en erfaren medarbejder, som din mentor. Din mentor vil introducere, anvise og vejlede dig i forhold til de opgaver, som du deltager i på Skovbo. Du får mindst en gang om året en trivselssamtale med din mentor.

Som frivillig på Skovbo kan du forvente:

 • At blive mødt positivt, anerkendende og med åbenhed.
 • At en forventningssamtale er en forudsætning for at blive frivillig på Skovbo.
 • At der indhentes straffe- og børneattest, og der er tavshedspligt.
 • At modtage feedback.
 • At mad, kaffe og frugt på Skovbo er gratis for frivillige medarbejdere.
 • At der bliver særlige arrangementer for frivillighedsgruppen på Skovbo.

Som frivillig medarbejder på Skovbo ønsker vi:

 • At du bliver en del af vores kultur og kan arbejde med udgangspunkt i vores værdiggrundlag.
 • At du giver udtryk for din undring, og stiller spørgsmål til din mentor/leder, når du møder noget, der for dig ser mærkelig eller forkert ud.
 • At du er indstillet på at give og modtage feedback i forhold til opgaverne og samværet med børnene/de unge.
 • At aftaler og tidspunkter holdes, og at der meldes afbud, hvis man bliver forhindret.
 • På Skovbo skaber vi en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer. Vi imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg, nærvær og sansemæssige oplevelser.


Den anerkendende tilgang er grundlaget for Skovbo’s værdigrundlag.

Når barnet/den unge bor på Skovbo, har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Skovbo arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets/den unges primære netværk.

Tavshedspligt

Vi håber, at du som frivillig medarbejder på Skovbo vil fortælle om dine positive oplevelser til andre. Du vil dog få en viden om meget personlige forhold omkring de enkelte børn og deres familie.

Det er meget vigtigt, at du ikke videregiver disse personlige og følsomme oplysninger.

Fra den 1. januar 2019 du, som frivillig, forsikret af Skanderborg Kommune, hvis du yder en frivillig indsats, der knytter sig til kommunes opgaver.

Læs mere her: Frivillig forsikret af kommunen

Hvis du ønsker at høre mere om at blive frivillig på Skovbo, er du meget velkommen til at kontakte os.