Blæksprutten

Blæksprutten er for børn og unge med psykisk nedsat funktionsevne herunder autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Der er plads til 9 børn/unge i Blæksprutten, heraf er nogle aflastningsbørn.

Fysiske rammer 

Afdelingen er opdelt i to familiegrupper. Der er mulighed for yderligere opdeling, således at man kan tilgodese børnenes/de unges behov for mindre grupper i løbet af dagen. Der er gode udenomsarealer bl.a. med stor velindrettet legeplads.

Til fælles ophold og hygge er der:

  • Opholdsstue med sofagruppe, TV og video og musikanlæg.
  • Opholdsstue med spisebord, reol med legetøj.
  • Spisekøkken.
  • To badeværelser i hver familiegruppe.

Hvordan bor vi 

Børnene/de unge, der har døgnophold, har alle deres eget værelse. Værelserne er indrettet, i samarbejde med forældrene, således at det tilgodeser børnenes behov. Børnene/de unge der er i aflastning, har så vidt muligt det samme værelse, når de er i Blæksprutten.

Dagligdagen 

Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads, spabadet, snoezelrummet og aulaen. Ligeledes søger vi at give gode fælles oplevelser udenfor Skovbo i form af udflugter, byture og oplevelser i naturen. De børn og unge, der har døgnophold på Blæksprutten, tilbydes én fritidsaktivitet udenfor institutionen, som f.eks. svømning eller ridning. Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.

Pædagogisk indsats

I Blæksprutten er der en blandet børne-/ungegruppe med det fællestræk, at de er let afledelige. Flere af børnene/de unge er meget hurtige og kræver konstant opmærksomhed.

Med udgangspunkt i barnets/den unges individuelle behov og ressourcer, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser således at der tages vare på barnets/den unges hele liv og udviklingsmuligheder.

I det pædagogiske arbejde anvendes inspiration fra TEACH programmet samt billedkommunikationsformen PECS (The Picture Exchange Communication System).

Når barnet/den unge er på Skovbo, følger det sin skole, SFO, børnehave eller dagtilbud. Barnet indgår i øvrigt i Blækspruttens døgnrytme og aktiviteter, når det er i aflastning.