Skovbos tre fløje

På Skovbo er der tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.

Målgruppen for alle afdelinger er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. 

For begge afdelinger gælder, at vi lægger vægt på:

  • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
  • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag, med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
  • Børnenes indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for barnets udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
  • Gennem kommunikation med barnet at forsøge at forstå og understøtte barnet i at realisere egne mål, for herigennem at give barnet oplevelsen af at have indflydelse på sig eget liv. For begge afdelinger gælder, at vi lægger vægt på: Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
  • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag, med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
  • Børnenes indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for barnets udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
  • Gennem kommunikation med barnet at forsøge at forstå og understøtte barnet i at realisere egne mål, for herigennem at give barnet oplevelsen af at have indflydelse på sig eget liv.

Herudover mener vi, det er vigtigt, at børnene får varierede, sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer – såvel ude som inde. Vi forsøger i videst muligt omfang at få gode fællesopleveler udenfor institutionen i form af udflugter, byture eller oplevelser i naturen.