Kompetencetræ

Kompetencetræ

Kommunikationskompetencer 

 • Vi giver hinanden konstruktiv feedback, som giver den enkelte en reel mulighed for at forbedre sig
 • Alle har ret og pligt til at meddele ledelsen, såfremt man har en formodning om forhold på tilbuddet, der bør undersøges nærmere.
 • Hylder den ligeværdige dialog til at skabe fælles udvikling og involvering.
 • Skaber dialog med forældrene og andre samarbejdspartnere omkring opgaver og processer


Læringskompetencer

 • Reflektere i forhold til egen faglig og personlig udvikling
 • Sikre en god kultur i brug af hjælpemidler
 • Mesterlære
 • Skabe ny viden af indsamlet data
 • Alle er indstillet på at lære og udvikle sig mest muligt, mens vi arbejder
 • Er åben for nye meninger og anderledes tænkning Relationskompetencer
 • Mentor for nye medarbejdere.
 • Indgå i anerkendende samarbejdsrelationer med kolleger og forældre.
 • Sikre et vist kendskab til de øvrige fløje og være i stand til at tage pædagogisk ansvar.
 • Indgå i omsorgsfulde og anerkendende relationer med børnene.

Organiseringskompetencer

 • Sikre trivslen for fløjens børnegruppe ved at planlægge, organisere og prioritere.
 • Udarbejde handleplaner og igangsætte dem.
 • Være i stand til, under anvisning, at vikariere i en anden fløj. Indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer.
 • Overblik over arbejdsplanen, kalender og fællesplanen.
 • Være i stand til selvstændigt at styre opgaveløsningen og planlægning
 • Ikt færdigheder ifht fløjens behov

Udviklingskompetencer  

 • Innoveativ med fokus på initiativer til nytænkning og udvikling med en effektiviseringsgevinst
 • Kreativitet, hvor der løbende kigges efter muligheder og alternativer
 • Tage selvstændig ledelse på opgaven og vedholdende i forhold til, at udviklingen bliver konkret og skaber resultater
 • Medindflydelse
 • All tager medansvar for medindflydelse og medbestemmelse indenfor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
 • Vi løser de opgaver som vi aftaler at løse og drøfter løbende forbedringstiltag

Resultatskompetencer

 • Vi arbejder hele tiden hen imod resultater af god kvalitet
 • Hvis du har brug for hjælp til at løse en opgave, gør du brug af dine kollegaer
 • Vi kender hinandens kompetencer, og ved hvem vi kan henvende os til
 • Løbende opkvalificering mht. viden, færdigheder og holdninger
 • Vi kvalitetssikrer vores efteruddannelser og kurser
 • Vi stiller aktivt egne kompetencer til rådighed for kollegaer
 • Alle handlinger er styret af tilstedeværende vilkår og af de målsætninger vi sammen har opstillet