Visuelle støttesystemer

De fleste børn og unge, der bor på Skovbo, har kommunikations- vanskeligheder. Nogen har ikke verbalt sprog og andre har svært ved at bruge sproget relevant. Derudover kan de have svært ved at aflæse, overskue og forstå deres hverdag.

På Skovbo er vi inspireret af og bruger forskellige former for visuelle støttesystemer i vores daglige specialpædagogiske praksis. Vi vælger bevidst at finde de mest optimale og individuelle støttesystemer til hvert enkelt barn/ung for derigennem at opnå den mest hensigtsmæssige kommunikationsform.

TEACCH

(Treatment and education of autistic and communication handicapped children). Grundlæggende handler TEACCH om at respektere mennesker med autismespektrum forstyrrelsers måde at være på og ret til at bevare deres interesse og personlighed. Der fokuseres på udviklingsområder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder. TEACCH er baseret på at fremme kommunikationen og forståelsen gennem visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. Metoden er udviklet for børn med en autismespektrum forstyrrelser, men er også hjælpsom for andre mennesker med nedsat funktionsevne.

Pictogrammer

Skematavler med pictogrammer er en væsentlig del af mange af børnenes hverdag på Skovbo. Her kan de få et overblik over dagens forløb og ræk-kefølge. På Skovbo sættes der skema op hver dag sammen med børnene/ de unge. Det giver god samtale om dagen og om, hvad børnene kunne ønske sig

PECS. (Picture Exchange Communication System)

PECS er et kommunikationssystem, hvor man udveksler små kort for at give udtrykt for og få opfyldt et ønske eller behov. Hvis en person ønsker et æble, tager personen et kort med et billede af et æble, og giver det til personalet, hvorefter personalet reagerer ved at give personen et æble. På den måde kommer der omgående en respons på personens aktive handling i kommunikationen. Nogen kan efterhånden lære at sætte flere kort sammen til sætninger og udtrykke hele tanker. Det forekommer, at det verbale sprog efterhånden benyttes sammen med kortene som støtte.

Tegn til Tale

Tegn til tale handler om at supplere talesproget med tegn. Det kan være et hjælpemiddel i forhold til mennesker uden talesprog eller med svært forståelig talesprog.

Vælgemapper

For at styrke den gensidige kommunikation har vi hos nogen børn/unge udviklet individuelle billedmapper med billeder af f.eks. aktiviteter, mad, film, musik. Disse giver børnene muligheden for at være med til at vælge.

Samtaletavler

Vi har tavler med pictogrammer/billeder af forskellige aktiviteter, som børnene/de unge kender. Her kan børnene/de unge enten pege på ønsker eller der kan samtales om ting, de har oplevet.

Sociale historier

En social historie er en lille fortælling om en social situation, som barnet/den unge har svært ved. Historien fortæller barnet/den unge, hvad der skal ske i den aktuelle situation, hvorfor det sker, hvad er barnets/den unges egne handlemuligheder og evt. hvornår skal det ske. Historien medvirker til at skabe forudsigelighed og dermed tryghed. Den er således med til at guide barnet gennem den svære situation.

Visualisering af tid

Børnene/de unge har ofte svært ved at forholde sig til tid. Feks. ”Hvor lang tid må jeg spille computer?” Det kan give frustrationer, når aktiviteten skal afsluttes. Her bruges timer/æggeurer til at give barnet/den unge et overblik over, hvornår aktiviteten er slut, eller hvor lang tid der er til vi skal noget andet. Det er med til at give barnet en bedre tidsfornemmelse og mindsker stress og desorientering.

Nye ansatte introduceres grundigt til Skovbos visuelle støttesystemer.

Med udgangspunkt i børnenes/de unges handicap udvikles visuelle støttesystem, der er hjælpsomme for barnet/de unge. På teammøder drøftes løbende om børnene/de unge har brug for at få justeret deres støttesystemer.
Kommunikationssystemerne beskrives i hængemapper.

Visuelle støttesystemer giver barnet/den unge: Trivsel, tryghed, selvværd, selvtillid, overblik over eget liv, medindflydelse, styrket relations- og kommunikationskompetencer.