Sanseintegration

Vi har valgt at bruge sansestimulation/sanseintegration, da børnene/de unge på Skovbo har store sanseintegrationsforstyrrelser. Det er børn og unge med mangeartede sanseintegrationsforstyrrelser – også kaldet sansebearbejdnings-forstyrrelser. De kan have vanskeligheder med at registrere, organisere, integrere, fortolke og anvende sanseindtryk fra deres egne krop og fra omgivelserne.

De enkelte sanseområders modtagelse og samarbejde er afgørende for, om virkeligheden opfattes troværdig. Når der ikke er overensstemmelse mellem de informationer, man får via sanseapparatet, bliver virkeligheden utroværdig. Fejltolkninger i opfattelsen fører ofte til ændret adfærd og ved at observere reaktioner, får vi en ide om, hvilke sansestimuli børnene/de unge forsøger at give sig selv, eller forsøger at undgå. Forkert stimulering i form af under- eller overstimulering kan indvirke meget negativt på trivsel og udviklingsmuligheder. Børnene og de unge kan mærke, om det føles godt, og vi kan aflæse i ansigtsudtrykket og på kropsproget, om stimuli er de rette.

Sansestimulation er en metode, hvor sanserne stimuleres hver for sig, og gives gennem forskellige redskaber som pædagogisk massage, kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, spabad, dufte etc.

Sanseintegrationsbehandling har til hensigt at støtte børnene og de unge til at kunne organisere sanseimpulser fra egen krop og fra omgivelserne, og dermed gøre det muligt at bruge kroppen effektivt og målrettet.

Skovbo har et antal veluddannede neuropædagoger og pædagoger der har gennemgået et uddannelsesforløb i pædagogisk massage. Disse særlige videnhavere anvender og videreformidler udredningsmetoder og udvikler handleplaner for de enkelte børn og unge. Deres rolle er at analysere aktiviteten, og vide på hvilke måde de “sultne” sanser skal stimuleres, og de overreagerende sanser skal hæmmes. Pædagogerne skal have et bevidst mål for udviklingen. Pædagogisk massage, Snoezelaktiviteter og andre sansestimuli kan hjælpe børnene/de unge til at få en bedre sanseintegration, hvis de rigtige stimuli udvælges.

Målet med Snoezelen, pædagogisk massage, kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, spabad, dufte etc. er at forbedre livskvaliteten gennem sanseindtryk. Det bruges som et middel til at opnå sanseindtryk i tæt fysisk og følelsesmæssig kontakt med en anden person. Der stræbes efter at opnå en tryg og hyggelig atmosfære, hvor afslapning og det at “snuse” til forskellige påvirkninger vægtes højt, især auditive, visuelle og taktile påvirkninger.

Der skabes en tæt fysisk og følelsesmæssig kontakt. Der stilles ikke krav til barnet. Aktiviteten er lystbetonet – dvs. hvis barnets signalerer utilfredshed (f.eks. gennem mishagslyde), afbrydes aktiviteten.

Børnene og de unge tilbydes snoezelen, pædagogisk massage og individuelle stimuli som f.eks. kugledyne, kompressionsvest, dufte og gyngeture. Der er udarbejdet neuro-screeninger på mange af børnene/de unge for på den måde at blive klogere på, hvilke stimuli det enkelte barn / ung har brug for. Der udarbejdes Kuno-Beller-test som baggrundsmateriale for udvikling og som dokumentation herfor.

Vi oplever sanseintegration som meget værdifuld for børn og unge på Skovbo.

Deres udvikling stimuleres gennem
sanseintegration i positiv retning, således at negativ adfærd mindskes og børnene og de unge i højere grad kan udvikle kropsbevidsthed og en positiv selvopfattelse. Indsatsen dokumenteres gennem de neuropædagogiske udredninger, pædagogisk praksisfortællinger, video-klip og Kuno Beller-test.