Pædagogisk praksisfortælling

Praksisfortællinger er fortællinger (primært i skriftlig form) om centrale og udvalgte episoder fra pædagogisk praksis. De fortælles af praktikere, som de oplever episoden, med henblik på at blive klogere på praksis, at undersøge og udvikle den eller at formidle og dokumentere den.

Pædagogisk praksisfortælling rummer den kompleksitet og bevægelse, der kendetegner specialpædagogisk arbejde. Vi opfatter således, at den pædagogiske opgave er at opbygge og udvikle en specialpædagogik, der udvikler læring og trivsel for børn og unge med handicap. En opgave, der kræver refleksiv tænkning og refleksive processer.

Vi har erfaret, at pædagogisk praksisfortællinger er en velegnet metode til at understøtte de refleksive processer og til at dokumentere den pædagogiske indsats. Det væsentlige i fortællingen er ikke at noget skete, men måden, det skete på. Dermed kan også andre handlemuligheder komme i spil og gøres til genstand for refleksion og afprøvning. Man får mulighed for at ændre retning. Netop det subjektive præg er praksisfortællingens force.

Praksisfortællingen viser, at vi tænker og oplever forskelligt, at pædagogens samspil med det handicappede barn opleves forskelligt, og det giver mulighed for at undersøge, hvori denne forskellighed består. Det er et vigtigt element i al kommunikation, og det giver mulighed for perspektivmangfoldighed.

Alle faste medarbejdere på Skovbo bliver
introduceret til at anvende pædagogisk praksisfortællinger. Pædagogiske praksisfortællinger danner grundlag for medarbejdernes refleksioner og nye tiltag i forhold til den pædagogiske opbygning. Pædagogiske praksisfortællinger danner ligeledes grudlag for formidling og dokumentation af den pædagogiske praksis på Skovbo.

Anvendelse af pædagogisk praksisfortælling sikrer, at den pædagogiske opbygning vedr. det enkelte barn/unge:

  • tager udgangspunkt i barnet/den unges individuelle og aktuelle behov.
  • udvikles i refleksiv proces med en anerkendende fokus på barnet/den unges ressourcer og udviklingsmuligheder.
  • understøtter Skovbos værdigrundlag og intentioner om “Det gode børneliv”, hvor kommunikation, relation og valg/indflydelse er afgørende elementer.

Pædagogiske praksisfortællinger danner grundlag for medarbejdernes refleksioner og nye tiltag og handleplaner i forhold til den pædagogiske opbygning. Handleplanerne og fokuspunkterne for den pædagogiske opbygning vedr. de enkelte børn og unge evalueres, korrigeres og perspektiveres på teammøderne hver 4. uge.

Handleplanerne og fokuspunkterne for den pædagogiske opbygning vedr. de enkelte børn og unge evalueres, korrigeres og perspektiveres en til to gange om året sammen med forældre, sagsbehandler og andre fagpersoner.