Pædagogiske tilgange og metoder

Vi anvender relationspædagogiske metoder, der støtter barnets muligheder for at skabe betydningsfulde relationer, for at trives i et anerkendende og kommunikativt miljø og for at foretage valg samt have indflydelse på sin livssituation.

Gentle Teaching

Værdsættende, nænsom, kærlig, blid, omsorgsfuld og anerkende interaktion.

Sanseintegration

Snoezel – stimulering af sanserne – lyd-, lys-, dufte-, bevægelse- og følesansen samt pædagogisk massage.

Neuropædagogik

Indsigt og viden om hjernens funktioner og dys-funktioner. Funktionsbeskrivelser og neuroscreening udarbejdes og danner grundlag for den pædagogisk tilgang.

Fælles aktiviteter

Fælles leg, spil, læring, udeliv, oplevelser, underholdning og traditioner.

Marte Meo

Interaktionsbaseret videoanalyse – anerkendende og ressourceorienteret.

Kommunikation

Totalkommunikation, kommunikationsteknologi, visuel- og nonverbal kommunikation, kropssprog, konkretsymboler, lyde og øjenkontakt, pecs, billedkommunikation, tegn til tale og skype.