Forældresamarbejde

På Skovbo lægger vi vægt på en tæt dialog med børnenes forældre.

Selvom barnet bor på Skovbo, har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Vi arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets / den unges primære netværk.

Som forældre er man velkommen til at deltage i dele af børnenes hverdag, f.eks. lægebesøg, tøjindkøb samt deltage i aktiviteter som ridning, svømning og lignende. Ligeledes er man som forældre altid velkommen til at aflægge visit i kortere eller længere tid, alt afhængig af ønsker og ressourcer.

I løbet af året inviteres forældrene til forskellige arrangementer som f.eks. sommerfest, julefest, foredrag, store legedag og meget mere.

To gange årligt afholdes en konference vedr. det enkelte barn, hvor forældre, sagsbehandler, lærer og evt. andre fagpersoner deltager. Det er kontaktpædagogen (hvert barn har en kontaktpædagog), der udarbejder oplæg vedrørende den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats og kommer med oplæg til handleplan for barnet.

Kontaktpædagogen er ligeledes den primært ansvarlige i forhold til kontakten til forældre og andre samarbejdspartnere.

Derudover har alle fastansatte i gruppen kendskab til det enkelte barn.