Tilkaldevikarer søges

Skovbo søger tilkaldevikarer

På Skovbo bor og kommer der børn / unge i aflastning med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Skovbo tilbyder ydermere døgnophold for børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, samt børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
Tilbuddet består af tre fløje Blæksprutten, Lærken og Sommerfuglen.

På Skovbo lægger vi særlig vægt på:

 • At det arbejdsmæssige fælleskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og forståelse for den fælles pædagogiske vision på Skovbo.
 • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
 • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag med udgangspunkt i det enkelte barns / unges muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets- / den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
 • Børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
 • Gennem kommunikation med barnet / den unge at forstå, anerkende og understøtte dem i at realisere egne mål, for herigennem at give dem oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv.
 • Vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og den pædagogiske vision: Tekstfelt: - et tilbud under

 

Kerneopgave på Skovbo

Skovbos kerneopgave er at varetage den daglige omsorg og interesse for børn og unge med funktionsnedsættelser i tæt samspil med deres familier. Vi sikrer, at deres fysiske og psykiske behov opfyldes, samt opbygger den enkeltes kompetencer til at indgå i sociale relationer, oplevelse af trivsel og til at modtage læring.

Pædagogisk vision på Skovbo

Vi ønsker at understøtte børnene / de unges livsverden og læring, så de hver aften kan gå i seng med en forvisning om, at de er ønsket og elsket i en atmosfære af glæde, tryghed, engagement, begejstring og oplevelser.

Din profil:

 • Erfaring er ikke et krav. Vi sørger for oplæring.
 • Du kan være fleksibel overfor Skovbos behov for dækning af kursus, temadage, sygdom.
 • Du har lyst til at arbejde med børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser, eller børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.
 • Du kan skabe rammer for udfordrende samvær og aktiviteter, så børnene og de unge får mulighed for at danne relationer og udvikle kammeratskab.
 • Du kan arbejde struktureret, og er indstillet på at møde en børne- / ungegruppe, der har brug for forudsigelighed og genkendelighed, og er tillige indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.
 • Du har en anerkendende kommunikationsform og bidrager positivt til den fælles arbejdsglæde.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et tilbud med tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der alle har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel.
 • Introduktionsforløb, løbende oplæring og sparring.
 • Høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar.
 • Et samarbejdende arbejdsmæssigt fællesskab, der prioriterer det fælles ”vi”.
 • Et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i forhold til Ny Løn. Inden der kan ske en endelig ansættelse, vil vi indhente en børneattest og en straffeattest.

Du vil have mulighed for at arbejde i dag-, aften- og nattevagter.

Indkaldelse til samtale:      Vi vil løbende indkalde til samtale

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Krogh på telefon 23723237